top of page

SIGURNOST I RUKOVANJE TERMO PREŠAMA

Termo preše koriste visoke temperature za prijenos boje na tekstil. Koristite peglu prema uputama proizvođača i ne dovodite sebe ni druge u opasnost. Grijači na termo prešama obično postižu temperature više od 220°c, rukujte pažljivo!

Nikada
ne dodirujte grijač upaljene termo preše rukama!
 

- ne odvajajte elemente kada je preša uključena u struju!
 

- ne stavljajte ruku između grijača i podloge!

Uvijek
osigurajte svoje radno mjesto i ne dozvolite ne stručnim osobama da rukuju alatima
 

- ne odvajajte elemente kada je preša uključena u struju!
 

- ne stavljajte ruku između grijača i podloge!

Preslikači
-
su izrađeni od ne toksičnih boja, prema Oeko Tex standardu za sigurnost odjeće, i namjenjeni su isključivo za ukrašavanje tekstila.
Ne sadrže ftalate (eng. Phtalates) ni druge štetne elemente te su sigurni za nošenje. Pročitajte više o tome ovdje.

bottom of page